0915 221 750

Search form

Blog

  • Delenie SEO - onpage a offpage

    Optimalizácia pre vyhľadávače a jej delenie

    SEO, resp. optimalizáciu pre vyhľadávače môžeme rozdeliť na dve základné časti, ktorými sú onpage SEO, teda úpravy na samotnej webovej stránke a offpage SEO, ktoré predstavuje aktivity realizované mimo webovej stránky. Obe tieto časti sú pri optimalizácií pre vyhľadávače veľmi dôležité a v podstate jedna bez druhej nemá veľkú šancu na úspech. Preto, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, resp. pozície vo fulltextových vyhľadávačoch, je nutné zamerať sa na onpage, ako aj offpage SEO.

  • Optimalizácia pre vyhľadávače a prečo ju potrebujete aj Vy

    Čo je to SEO a prečo je doležité pre úspech vášho podnikania?

    S rastúcim podielom predaja na internete rastie aj počet konkurentov, ktorí sa snažia utrhnúť si časť trhového podielu a udržať si ho, resp. ho ďalej rozširovať na úkor ostatných, už etablovaných firiem v danom odvetví podnikania. S rastúcou konkurenciu na internete rastie aj význam online marketingu, teda propagácie podniku na internete za účelom oslovenia zákazníka skôr, ako tak urobí konkurencia.