On-page SEO a off-page SEO, dva piliere optimalizácie pre vyhľadávače

Hoci patrí optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) medzi najdôležitejšie a často krát aj najvýkonnejšie kanály v rámci online marketingu, mnohí podnikatelia ju stále neriešia, resp. o nej ani len nevedia. Ak chce byť firma v online prostredí úspešná, organická návštevnosť, resp. SEO návštevnosť je v dnešnej dobe absolútne nevyhnutná. V tomto článku sa budeme venovať definícií samotnej optimalizácie pre vyhľadávače a jej významu, ale aj jej hlavným pilierom, ktorými sú on-page SEO a off-page SEO.

Optimalizácia pre vyhľadávače a jej nevyhnutnosť pri realizácií online marketingových aktivít

Pojem optimalizácia pre vyhľadávače môžeme definovať ako proces, resp. súbor aktivít na dosiahnutie lepších pozícií vo fulltextových vyhľadávačoch, predovšetkým Google (ktorý je z hľadiska podielu na trhu absolútne dominantný a tento trend sa meniť tak skoro nebude). Inými slovami, ide o úpravy a aktivity na samotnej webovej stránke (on-page SEO), ale aj mimo nej (off-page SEO). Tieto on-page SEO a off-page SEO aktivity, resp. úpravy majú za následok to, že je webová stránka priateľskejšia pre vyhľadávače, čo sa prejaví v lepších pozíciách.

optimalizácia pre vyhľadávače (on-page SEO a off-page SEO)

Pýtate sa, prečo sú lepšie pozície vo fulltextových vyhľadávačoch dôležité a prečo by ste nemali SEO vynechať pri realizácií online marketingových aktivít? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Lepšie pozície znamenajú vyššiu návštevnosť vašej webovej stránky a tá zase väčšie množstvo dopytov. Zoberte si to zo svojho pohľadu. Kedy ste naposledy hľadali niečo na Google a prešli na druhú stranu výsledkov? Odpoveď je pravdepodobne veľmi dávno a veľmi zriedka. Preto je dôležité nachádzať sa v TOP 5 na dôležité, tematické a užívateľmi vyhľadávané kľúčové slova v rámci vášho predmetu podnikania. Štatistiky Google hovoria, že 33% užívateľov klikne na prvé miesto, 17% na druhé, 9% na tretie a následne percentuálny podiel stále len klesá, povedzme si úprimne, do nezaujímavých čísel.

My sa optimalizácií pre vyhľadávače venujeme už takmer 7 rokov a mali sme viacero klientov, ktorým stačilo realizovať SEO a ich podnikanie bolo rentabilné k úplnej spokojnosti. Detailnejšie si o optimalizácií pre vyhľadávače a jej nevyhnutnosti môžete prečítať v našom článku – Čo je to SEO a prečo je dôležité pre úspech vášho podnikania.

On-page SEO a off-page SEO – hlavné piliere optimalizácie pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače sa v podstate delí na dve základné časti, ktorými sú už spomínané on-page SEO a off-page SEO. Zatiaľ čo on-page SEO predstavuje súbor aktivít a úprav priamo na vašej webovej stránke, ako napríklad rýchlosť, responzívnosť, štruktúra, optimalizácia obsahových prvkov ako titulky, popisy, H nadpisy atď., pri off-page SEO hovoríme o aktivitách mimo webovej stránky, predovšetkým o linkbuildingu, teda budovaní spätných odkazov z iných webových stránok na tú vašu. Na oba piliere sa pozrieme bližšie, ešte pred tým však treba poznamenať, že jeden bez druhého úspech neprinesie (čiastočné zlepšenie pozícií áno, avšak boj o TOP pozície bez jedného alebo druhého nevyhráte).

On-page SEO

Ako už bolo povedané vyššie, on-page SEO predstavuje tú časť optimalizácie pre vyhľadávače, ktorá sa zameriava na samotnú webovú stránku. Google vo svojom komplexnom algoritme (súbore algoritmov) vyhodnocuje tzv. SEO signály, ktoré majú rôznu váhu. Medzi on-page SEO signály môžeme zaradiť napríklad:

  • responzívnosť webovej stránky, teda jej prispôsobovanie sa mobilným zariadeniam
  • rýchlosť webovej stránky, ktorej načítanie by nemalo trvať viac ako 3 sekundy
  • obsahové prvky, ako napríklad titulky, popisy, nadpisy alebo
  • optimalizácia obrázkov, ako napríklad alternatívne popisy či samotné názvy obrázkov
  • HTTPS protokol, resp. SSL certifikát, ktorý zvyšuje bezpečnosť webovej stránky
  • technické prvky v kóde,ako napríklad kanonické URL adresy, meta robots a pod.
  • súbor sitemap.xml a robots.txt
  • a mnoho ďalších

Ak nemáte v obsahových prvkoch zapojené kľúčové slová, fulltextové vyhľadávače si ich nebudú vedieť spojiť s webovou stránkou, čo výrazne znižuje efektívnosť samotnej optimalizácie. Ak je vaša webová stránka pomalá a neprispôsobuje sa mobilným zariadeniam, nie len že nemáte šancu na popredné pozície, ale veľa ľudí z vašej stránky odíde ešte skôr, ako si ju prezrie.

on-page SEO aktivity

Každé on-page SEO by sa malo začať analýzou, ktorá tieto SEO signály vyhodnotí a navrhne vylepšenia. Bez kvalitne „nastaveného“ on-page SEO sa do off-page SEO ani nemusíte púšťať, preto je dôležité sa najskôr venovať SEO úpravám na samotnej webovej stránke a potom zapojiť off-page SEO. A samozrejme netreba zabúdať na to, že on-page SEO treba pravidelne kontrolovať a VŽDY je čo zlepšovať.

Off-page SEO

Keď sa povie off-page SEO, väčšinou sa tým myslí linkbuilding, teda budovanie spätných odkazov z iných zdrojov na vašu webovú stránku. V praxi to bežne vidíte v článkoch, kde sa nachádza preklik na iný web. Webová stránka, z ktorej odkaz prichádza, predáva časť svojej sily webovej stránke, na ktorú odkaz smeruje. Tento proces sa nazýva budovanie odkazového profilu, ktorý je však oveľa náročnejší, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Nejde o to získať čo najviac odkazov z iných webových stránok. Vyhodnocuje sa veľa faktorov, ako napríklad tematickosť, dôveryhodnosť, jej sila (teda miera vybudovania odkazového profilu danej webovej stránky), ale aj fráza, cez ktorú je odkaz pridaný. Rovnako dôležitá je diverzifikácia zdrojov odkazov, teda z blogov, magazínov, katalógov, portálov atď.

off-page SEO aktivity

Off-page SEO vyžaduje svoj čas a veľké množstvo práce, no výsledný efekt v podobe prvého miesta na Google (ale aj iných fulltextových vyhľadávačoch) stojí rozhodne za to. Rovnako platí, že v dnešnej dobe bez kvalitného off-page SEO nemá zmysel ani on-page SEO, resp. má, ale nie vtedy, ak chcete svoju stránku vidieť na popredných pozíciách vo fulltextových vyhľadávačoch.

Ak máte aj vy záujem o skutočne efektívnu optimalizáciu pre vyhľadávače, neváhajte sa obrátiť na nás. On-page SEO, ako aj off-page SEO sa venujeme komplexne už takmer 7 rokov a zatiaľ sa nám nestalo, že by klient nebol spokojný, resp. že by naše aktivity neboli rentabilné. Dosiahnite popredné pozície a istý zdroj dopytov pre vaše podnikanie.