SEO audit

SEO audit predstavuje komplexnú a hĺbkovú analýzu webovej stránky, ktorá sa zameriava na všetky dôležité oblasti a poskytuje návod na úspech a prekonanie konkurencie v online prostredí. SEO audit sa skladá z technickej on-page SEO analýzy (v tejto časti sa analyzuje samotná webová stránka, jej technická a obsahová časť), ako aj off-page SEO analýzy (analýza odkazového profilu, teda spätných odkazov na webovú stránku). SEO audit zároveň obsahuje aj základnú UX analýzu. Máte aj vy záujem o komplexný a praktický SEO audit? Neváhajte nás kontaktovať.

Konkrétne sa SEO audit zameriava na:

 • Faktory na webovej stránke (onpage faktory)

  Analýza technickej a obsahovej stránky, ako aj analýza z hľadiska kódu so zameraním na najdôležitejšie SEO signály.

 • Faktory mimo webovej stránky (offpage faktory)

  Okrem analýzy odkazového profilu webovej stránky obsahuje SEO audit ďalšie offpage faktory, ktoré nie sú zahrnuté v dokumente stratégia linkbuildingu.

 • Analýza konkurencie

  Súčasťou SEO auditu je aj analýza konkurenčných odkazových profilov a zistenie celkovej úrovne konkurencie v danom odbore podnikania.

 • Analýza z hľadiska UX

  Kontrola a návrh úprav z hľadiska užívateľských skúseností, ktoré by mohli dodatočne zvýšiť výkonnosť webovej stránky.

 • Návrh stratégie linkbuildingu

  Výstup SEO auditu obsahuje aj konkrétny návrh stratégie budovania spätných odkazov na základe poznania odkazového profilu webovej stránky, ako aj odkazových profilov konkurencie.

SEO audit teda obsahuje kompletnú technickú analýzu, stratégiu linkbuildingu a navyše obsahuje aj ďalšie faktory, ako aj analýzu z hľadiska user experience (UX).

Výstup SEO auditu vám poskytne komplexný pohľad a vyhodnotenie všetkých on-page a off-page faktorov webovej stránky, ako aj návrhy na odstránenie zistených nedostatkov. Taktiež obsahuje návrhy na zlepšenie výkonu z hľadiska užívateľských skúseností (UX), ako aj analýzu konkurencie a návrh konkrétnej stratégie linkbuildingu.

Na vypracovanie SEO auditu používame celý rad analytických nástrojov, ako aj manuálnu kontrolu a hodnotenie jednotlivých faktorov.

Mám záujem o SEO audit

Cena SEO auditu záleží od veľkého množstva faktorov, ako napríklad od veľkosti a technickej náročnosti webovej stránky, od jej typu (webová stránka alebo internetová predajňa) atď.