Technická analýza

Technická analýza (onpage analýza) predstavuje hĺbkovú kontrolu, ktorá sa zameriava na samotnú webovú stránku. Zaoberá sa tými faktormi na webovej stránke, ktoré majú vplyv na optimalizáciu pre vyhľadávače, teda tzv. SEO signálmi. Každá webová stránka by mala spĺňať tie najdôležitejšie z nich, aby mala reálnu šancu umiestniť sa na popredných pozíciách vo fulltextových vyhľadávačoch.

Technická analýza sa zameriava na:

technické riešenie

obsahové riešenie

riešenie z hľadiska kódu

Nájdenie a odstránenie technických a obsahových nedostatkov na webovej stránke výrazne prispieva k úspešnej optimalizácií pre vyhľadávače a zároveň môže tento proces výrazne urýchliť a znížiť jeho celkovú cenu.

Na vykonanie technickej analýzy využívame širokú škálu analytických nástrojov, ako aj manuálnu kontrolu jednotlivých faktorov.

Výstup technickej analýzy obsahuje zhodnotenie všetkých dôležitých onpage faktorov, ako aj návrhy na riešenie zistených nedostatkov.

Technická analýza sa nezameriava na faktory mimo webovej stránky (offpage faktory) a neobsahuje ani user experience (UX) analýzu.

Mám záujem o technickú analýzu

Cena technickej analýzy je stanovená na základe mnohých faktorov, ako napríklad veľkosť webovej stránky, jej technická náročnosť, či sa jedná o webovú stránku alebo internetový obchod atď.