Technická SEO analýza

Technická SEO analýza (on-page SEO analýza) predstavuje hĺbkovú kontrolu, ktorá sa zameriava na samotnú webovú stránku. Zaoberá sa tými faktormi na webovej stránke, ktoré majú vplyv na optimalizáciu pre vyhľadávače, teda tzv. SEO signálmi. Každá webová stránka by mala spĺňať tie najdôležitejšie z nich, aby mala reálnu šancu umiestniť sa na popredných pozíciách vo fulltextových vyhľadávačoch. Ak máte aj vy záujem o technickú SEO analýzu, neváhajte sa na nás obrátiť. SEO sa venujeme viac ako 6 rokov a máme agentúrne skúsenosti.

Technická SEO analýza sa zameriava na:

technické riešenie

obsahové riešenie

riešenie z hľadiska kódu

Nájdenie a odstránenie technických a obsahových nedostatkov na webovej stránke výrazne prispieva k úspešnej optimalizácií pre vyhľadávače a zároveň môže tento proces výrazne urýchliť a znížiť jeho celkovú cenu.

Na vykonanie technickej SEO analýzy využívame širokú škálu analytických nástrojov, ako aj manuálnu kontrolu jednotlivých faktorov priamo na webovej stránke.

Výstup technickej SEO analýzy obsahuje zhodnotenie všetkých dôležitých on-page SEO faktorov, ako aj návrhy na riešenie zistených nedostatkov.

Technická SEO analýza sa nezameriava na faktory mimo webovej stránky (off-page SEO faktory) a neobsahuje ani user experience (UX) analýzu.

Mám záujem o technickú analýzu

Cena technickej SEO analýzy je stanovená na základe mnohých faktorov, ako napríklad veľkosť webovej stránky, jej technická náročnosť, či sa jedná o webovú stránku alebo internetový obchod atď.