Linkbuilding

Linkbuilding, alebo budovanie spätných odkazov predstavuje neodmysliteľnú súčasť a ťažiskovú aktivitu optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Ide o činnosť vykonávanú mimo webovej stránky (offpage SEO aktivitu), prostredníctvom ktorej je možné zlepšiť pozície vo výsledkoch vyhľadávania na želané, užívateľmi vyhľadávané kľúčové slová.

Cieľom linkbuildingu je:

Dlhodobo zvýšiť organickú návštevnosť webovej stránky

Zlepšiť mieru konverzií a výsledky webovej stránky

Zvýšiť povedomie o značke a produktoch spoločnosti

Prečo realizovať linkbuilding prostredníctvom nás:

Odkazový profil budujeme prirodzene

Nepoužívame žiadne black-hat SEO techniky

Výsledky našej práce majú dlhodobú trvácnosť

Dosahujeme nadpriemerné výsledky v kratšom čase

Používame kvalitné zdroje spätných odkazov

Poskytujeme pravidelný reporting služieb

Pravidlá úspešného linkbuildingu:

Získavanie spätných odkazov zo silných, kvalitných a vierohodných zdrojov

Získavanie odkazov z tematicky rovnakých, resp. podobných webových stránok

Prirodzenosť odkazového profilu, pod ktorou rozumieme:

 • rovnováhu medzi pomerom dofollow a nofollow odkazov
 • rovnováha medzi pomerom odkazujúcich domén a spätných odkazov
 • rovnomerné rozloženie zdrojov odkazov
 • obmieňanie anchor textu
 • prirodzené rozloženie kvality a kvantity získaných spätných odkazov v čase

Mám záujem o linkbuilding

Cena budovania spätných odkazov je stanovená na základe výsledkov stratégie linkbuildingu, ako aj na základe rozpočtu potenciálneho zákazníka.

Využívané zdroje odkazov na linkbuilding:

 • Články na magazínoch a blogoch (dofollow)

  Publikovanie PR článkov na silných a kvalitných magazínoch a blogoch patrí medzi základné a najdôležitejšie činnosti v rámci linkbuildingu

 • Odkazy z homepage magazínov a blogov (dofollow)

  Získavanie spätných odkazov z domovskej stránky magazínov a blogov predstavuje taktiež dôležitú súčasť linkbuildingu

 • Odkazy zo spravodajských portálov (dofollow)

  Spravodajské portály, ako napríklad joj.sk, zoznam.sk, noviny.sk, markiza.sk atď. predstavujú veľmi vierohodné a silné zdroje spätných odkazov, ktoré sa vo významnej miere podieľajú na úspešnej optimalizácií

 • Odkazy zo sociálnych sietí (nofollow)

  Spätné odkazy zo sociálnych sietí, ako napríklad Google+, Twitter, Facebook atď. majú pri úspešnom linkbuildingu svoje stabilné miesto

 • Profily na katalógoch (dofollow aj nofollow)

  Katalógy a odkazy z nich boli vždy dôležitou súčasťou linkbuildingu a aj v dnešnej dobe je nutné ich zahrnúť do procesu linkbuildingu

 • Ďalšie zdroje spätných odkazov (dofollow aj nofollow)

  Do tejto kategórie môžeme zaradiť napríklad broken linkbuilding, analýzu odkazového profilu konkurencie a umiestnenie odkazov na tie isté webové stránky alebo kontaktovanie partnerských webových stránok.