SEO správa (on-page SEO)

SEO správa, inými slovami on-page SEO predstavuje proces spravovania, zdokonaľovania a monitorovania webovej stránky v čase (prostredníctvom analytických nástrojov, ako aj priamo na webe). Keďže je webová stránka komplexný systém, v ktorom sa môže pokaziť veľké množstvo prvkov a zároveň je možné ju neustále vylepšovať, hlavnou úlohou SEO správy, resp. on-page SEO je dohliadnuť na to, aby webová stránka fungovala ako má a aby spĺňala všetky náležitosti z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače (tzv. SEO signály).

Medzi aktivity vykonávané v rámci SEO správy (on-page SEO) patrí:

 • Pravidelná kontrola a monitorovanie webovej stránky v analytických nástrojoch (vrátane ich nastavenia), ako aj kontrola priamo na webovej stránke

  Sledovanie plnej funkčnosti webovej stránky a dodržiavanie hlavných SEO signálov, ako aj odhaľovanie vzniknutých nedostatkov.

 • Odstraňovanie vzniknutých nedostatkov na webovej stránke

  Nájdené chyby v procese kontroly a monitorovania odstraňujeme okamžite po ich zistení, resp. kontaktujeme programátora na ich korekciu. Mnohé nedostatky, ako napríklad chybové stránky (404 not found) vznikajú pravidelne a je nutné im pravidelne venovať pozornosť.

 • Navrhovanie zlepšení z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače a UX

  Súčasťou SEO správy sú aj odporúčania na zlepšenie výkonnosti webovej stránky, ako napríklad návrh a vytváranie meta názvov a popisov, textov na jednotlivé podstránky alebo návrh na rozloženie jednotlivých prvkov na webovej stránke. Rovnako na základe pravidelných analýz navrhujeme prípadné zmeny v stratégií optimalizácie pre vyhľadávače.

 • Poradenstvo a asistencia pri vykonávaní úkonov na webovej stránke

  Klientom so SEO správou poskytujeme nepretržitú podporu a odborné poradenstvo, ako aj asistenciu v rámci komunikácie s hostingom, programátorom či ďalšími subjektmi. V prípade prístupu do administrácie webovej stránky mnohé zmeny a činnosti vykonávame sami, aby sme klientovi ušetrili čas.

 • Pravidelné monitorovanie kľúčových slov a ich pozícií v čase

  Službou SEO správy získate aj priestor v analytickom nástroji, v ktorom pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme jednotlivé kľúčové slová, ktoré sú predmetom optimalizácie.

 • Pravidelné reportovanie výsledkov a realizovaných aktivít na mesačnej báze

  Súčasťou SEO správy je pravidelný reporting výsledkov podľa analytických nástrojov, ako aj zoznam realizovaných činností na mesačnej báze.

Mám záujem o SEO správu

Cena SEO správy, resp on-page SEO je stanovená na základe viacerých faktorov, ako napríklad veľkosť a technická náročnosť webovej stránky, či sa jedná o webovú stránku alebo internetovú predajňu, ako aj na základe odhadovaného času stráveného správou webu.