Blog

Delenie SEO - onpage a offpage

Optimalizácia pre vyhľadávače a jej delenie

SEO, resp. optimalizáciu pre vyhľadávače môžeme rozdeliť na dve základné časti, ktorými sú onpage SEO, teda úpravy na samotnej webovej stránke a offpage SEO, ktoré predstavuje aktivity realizované mimo webovej stránky. Obe tieto časti sú pri optimalizácií pre vyhľadávače veľmi dôležité a v podstate jedna bez druhej nemá veľkú šancu na úspech. Preto, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, resp. pozície vo fulltextových vyhľadávačoch, je nutné zamerať sa na onpage, ako aj offpage SEO.

čo je to SEO

Čo je to SEO a prečo je dôležité pre úspech vášho podnikania?

S rastúcim podielom predaja na internete rastie aj počet konkurentov, ktorí sa snažia utrhnúť si časť trhového podielu a udržať si ho, resp. ho ďalej rozširovať na úkor ostatných, už etablovaných firiem v danom odvetví podnikania. S rastúcou konkurenciu na internete rastie aj význam online marketingu, teda propagácie podniku na internete za účelom oslovenia zákazníka skôr, ako tak urobí konkurencia.