IBA DO KONCA MÁJA ZĽAVA 20% NA VSTUPNÉ ANALÝZY A 20% ZĽAVA NA PRVÉ DVA MESIACE SPOLUPRÁCE.

Spätné odkazy – ich podstata, fungovanie a zmysel v rámci SEO

Spätné odkazy predstavujú neoddeliteľnú súčasť komplexnej optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), bez ktorých nie je v súčasnom online konkurenčnom prostredí možné dosiahnuť popredné pozície na Google, ako aj ďalších fulltextových vyhľadávačoch.

Spätné odkazy patria pod offpage SEO, teda aktivity vykonávané mimo samotnej webovej stránky a sú súčasťou pojmu linkbuilding, ktorý predstavuje proces ich budovania, resp. získavania.

Čo sú to spätné odkazy?

Spätné odkazy môžeme jednoducho definovať ako prekliky z iných webových stránok, najčastejšie vo forme textu, na ktoré sa dá kliknúť a ktoré vás následne presmerujú na inú webovú stránku. Okrem tejto funkcie, teda presmerovania návštevníka na iný web majú svoj zmysel aj z hľadiska SEO, teda pozícií vo fulltextových vyhľadávačoch.

Každá webová stránka na svete obsahuje tzv. odkazový profil, ktorý môžeme definovať ako súhrn všetkých spätných odkazov, ktoré prichádzajú z iných webových stránok. V podstate platí, že čím viac a čím kvalitnejších spätných odkazov webová stránka získa, tým má väčšiu šancu dosiahnuť popredné pozície na Google (ako aj iných fulltextových vyhľadávačoch).

Ako fungujú spätné odkazy a prečo sú dôležité?

Ako už bolo spomenuté v predošlom texte, spätné odkazy neslúžia iba na presmerovanie návštevníka z jednej webovej stránky na druhú. Každá webová stránka má svoju silu a autoritu, pričom tieto hodnoty určuje kvalita odkazového profilu, teda súhrn všetkých spätných odkazov.

Spätné odkazy

Odkazový profil webovej stránky seolutions.sk

Ak odkáže jedna webová stránka na druhú, odovzdá jej tak časť svojej sily, ako aj dôveryhodnosti, resp. autority. Čím viac takýchto spätných odkazov webová stránka z iných zdrojov získa, tým vybudovanejší má odkazový profil a teda väčšiu šancu dosiahnuť popredné pozície vo fulltextových vyhľadávačoch.

Netreba však zabúdať na to, že nie je spätný odkaz ako spätný odkaz a ich kvalita je omnoho dôležitejšia, ako počet. Pod kvalitou spätného odkazu sa myslí jeho sila, dôveryhodnosť, obsahová príbuznosť, ako aj fráza, v ktorej sa spätný odkaz nachádza.

V momente, keď si založíte úplne novú webovú stránku, jej odkazový profil, a teda aj sila a autorita je nulová. Postupným získavaním spätných odkazov rastie jej sila, ako aj autorita, čo zároveň zvyšuje aj jej atraktivitu v očiach Google, ako aj ďalších fulltextových vyhľadávačoch. Preto si webové stránky môžeme predstaviť aj ako súbor, resp. sieť vzájomne prepojených prvkov.

Získať kvalitný a silný spätný odkaz je čoraz náročnejšie, ako aj nákladnejšie. Preto existujú firmy, ktoré sa na túto činnosť špecializujú, ako napríklad my v Seolutions. V prípade záujmu a získanie kvalitných spätných odkazov a teda zlepšenie pozícií na Google (ako aj ďalších fulltextových vyhľadávačoch) nás neváhajte kontaktovať. Máme veľké množstvo dlhodobých spoluprác, vybudované široké portfólio zdrojov odkazov, výhodnejšie podmienky kúpy, ale najmä vieme, aké spätné odkazy sú pre vašu webovú stránku a dosiahnutie popredných pozícií tie správne.