IBA DO KONCA MÁJA ZĽAVA 20% NA VSTUPNÉ ANALÝZY A 20% ZĽAVA NA PRVÉ DVA MESIACE SPOLUPRÁCE.

Čo je to linkbuilding, ako funguje a prečo je dôležitý pre váš web?

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať problematikou linkbuildingu – definíciou tohto pojmu a s tým súvisiaceho odkazového profilu, ako linkbuilding funguje a prečo je dôležitý pre vaše (online) podnikanie.

Čo je to linkbuilding?

Linkbuilding predstavuje proces získavania, resp. budovania spätných odkazov na vašu webovú stránku. Inak povedané, ide o súhrn aktivít, ktorých cieľom je získať prekliky z iných webových stránok na tú vašu (najčastejšie vo forme textu). Linkbuilding (off-page SEO) predstavuje ťažiskovú aktivitu a neoddeliteľnú súčasť komplexnej optimalizácie pre vyhľadávače, pričom tento je vykonávaný (na rozdiel od on-page SEO) mimo samotnej webovej stránky.

Každá webová stránka obsahuje tzv. odkazový profil, teda súhrn všetkých spätných odkazov, ktoré prichádzajú z iných webových stránok. V podstate ho môžeme definovať aj ako zoznam webových stránok, ktoré odkazujú na konkrétny web.

Ako funguje linkbuilding?

Každá webová stránka na svete má svoju silu a dôveryhodnosť, pričom tieto hodnoty sú „stanovené“ práve prostredníctvom kvality odkazového profilu. Ak si založíte úplne novú webovú stránku, jej odkazový profil, a teda aj sila a dôveryhodnosť je nulová.

Ak odkáže jedna webová stránka na druhú (napríklad vo forme prekliku v texte), odovzdá jej tak časť svojej sily, ako aj autority, resp. dôveryhodnosti. Čím viac takýchto odkazov webová stránka získa, tým vybudovanejší má odkazový profil, avšak netreba zabúdať na to, že nie je odkaz ako odkaz a kvalita odkazu je ďaleko dôležitejšia, ako ich počet. Pod kvalitou spätného odkazu sa myslí jeho dôveryhodnosť, sila, obsahová príbuznosť, ako aj text, resp. fráza, v ktorej sa odkaz nachádza a pod.

Ako modelový príklad môžeme použiť plnú krabicu džúsu, pričom krabica predstavuje webovú stránku a džús silu webovej stránky. Keď do krabice urobíme dieru, časť džúsu, resp. sily tejto webovej stránky pretečie do pohára (v tomto prípade inej webovej stránky, na ktorú odkazujeme). Čím viac tohto džúsu webová stránka z iných zdrojov získa, tým je jej sila a autorita väčšia.

čo je to linkbuilding

Inými slovami, webové stránky s vybudovaným a kvalitným odkazovým profilom sú silnejšie a dôveryhodnejšie a tým pádom majú väčšiu šancu dosiahnuť popredné pozície na Google (ako aj iných vyhľadávačoch).

Prečo je linkbuilding dôležitý pre váš web?

Ako už bolo spomenuté v prvej časti, linkbuilding predstavuje neoddeliteľnú súčasť komplexnej optimalizácie pre vyhľadávače, bez ktorej je v dnešnej dobe dosiahnutie popredných pozícií na Google (ako aj ďalších vyhľadávačoch) takmer nemožné. Inými slovami, ak chcete bojovať o popredné pozície na užívateľmi vyhľadávané a konkurenčné kľúčové slová, musíte realizovať kvalitný linkbuilding. Tento proces je oveľa náročnejší, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Svoju rolu tu zohráva veľké množstvo faktorov, ktoré majú dopad aj na celkovú efektívnosť tejto činnosti. Preto sa odporúča nechať túto aktivitu na odborníkov, ktorí tejto problematike rozumejú.

Cieľom linkbuildingu, ako ste už určite pochopili, je zlepšenie pozícií na želané kľúčové slová vo fulltextových vyhľadávačoch. Prečo sú však lepšie pozície na Google (ako aj iných vyhľadávačoch) také dôležité?

  • zvyšujú povedomie o značke a produktoch spoločnosti
  • dlhodobo zvyšujú návštevnosť webovej stránky
  • zlepšujú mieru konverzií a výsledky webovej stránky

V prípade záujmu o kvalitný linkbuilding, resp. budovanie spätných odkazov na vašu webovú stránku nás neváhajte kontaktovať. Máme vybudované široké portfólio zdrojov odkazov, veľké množstvo dlhodobých spoluprác, výhodnejšie podmienky kúpy, ale predovšetkým vieme, aké odkazy sú pre vašu webovú stránku a dosiahnutie popredných pozícií tie správne.