Čo je to SEO a prečo je dôležité pre úspech vášho podnikania?

S rastúcim podielom predaja na internete rastie aj počet konkurentov, ktorí sa snažia utrhnúť si časť trhového podielu a udržať si ho, resp. ho ďalej rozširovať na úkor ostatných, už etablovaných firiem v danom odvetví podnikania. S rastúcou konkurenciu na internete rastie aj význam online marketingu, teda propagácie podniku na internete za účelom oslovenia zákazníka skôr, ako tak urobí konkurencia.

Jedným z najdôležitejších kanálov, cez ktoré prichádza na webovú stránku návštevnosť, a teda aj potenciálny zákazník, je tzv. organické vyhľadávanie, teda vyhľadávanie cez Google, Bing a iné fulltextové vyhľadávače. Organická návštevnosť je návštevnosť prichádzajúca cez prirodzené výsledky vyhľadávania, teda tie, ktoré sa nachádzajú pod platenou reklamou vo fulltextových vyhľadávačoch.

Google reklama SEO

Na zvýšenie organickej návštevnosti webovej stránky slúži optimalizácia pre vyhľadávače, tiež známa pod skratkou SEO (search engine optimization).

ČO JE TO SEO A PREČO SÚ POZÍCIE VO VYHĽADÁVAČOCH DÔLEŽITÉ?

SEO môžeme veľmi jednoducho definovať ako súbor činností, prostredníctvom ktorých sa dosahujú lepšie pozície vo fulltextových vyhľadávačoch na ľuďmi vyhľadávané pojmy, nazývané kľúčové slová. SEO predstavuje dlhodobú činnosť skladajúcu sa z veľkého množstva analýz, úprav a ďalších aktivít, ktorých výsledkom je zvyšovanie organickej návštevnosti webovej stránky.

Každé kľúčové slovo má istú štatistickú vyhľadávanosť, ktorá sa dá jednoducho zistiť cez rôzne analytické nástroje. Ako praktický príklad si uvedieme kľúčové slovo „kancelárske stoličky“. Ako je možné vidieť na obrázku, slovné spojenie „kancelárske stoličky“ sa vyhľadáva 2630 krát mesačne, pričom táto hodnota predstavuje mesačný priemer z hodnôt za posledný rok.

vyhľadávanosť kľúčových slov

Po zadaní kľúčového slova do fulltextového vyhľadávača (napríklad Google) sa vo výsledkoch vyhľadávania väčšinou zobrazí 10 webových stránok na stranu. Tu sa dostávame k tomu, prečo sú pozície vo vyhľadávačoch dôležité.

Štatistiky Google hovoria, že na 1. miesto vo výsledkoch vyhľadávania klikne približne 30% užívateľov, na 2. miesto 17% užívateľov, na 3. miesto 9% užívateľov, pričom webové stránky na ďalších pozíciách si delia pomerne malé percento návštevnosti z vyhľadávanosti daného kľúčového slova. Dôležité je taktiež spomenúť skutočnosť, že na druhú stranu výsledkov vyhľadávania prejde iba malé percento užívateľov (približne 6%). To v podstate znamená, že byť na druhej strane znamená skoro to isté, ako byť na štvrtej, piatej alebo ôsmej strane výsledkov vyhľadávania. Jednoducho povedané, zaujímavá je iba prvá strana. Toto je možné pripísať napríklad pocitu užívateľov, že najlepšie výsledky a ponuky nájdu na prvej strane, že cítia väčšiu dôveru z lepšie umiestnených webových stránok alebo tomu, že na prvej strane našli to, čo hľadali (keďže Google zoraďuje stránky podľa relevantnosti) a dôvod navštíviť druhú stranu nemajú. Vyššie uvedená štatistika samozrejme nemusí platiť pri všetkých odvetviach, ale rozdiely by nemali byť výrazné.

Ak si to celé prevedieme do praxe na našom príklade kancelárskych stoličiek, ktoré sa vyhľadávajú priemerne 2630 krát mesačne, na prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania klikne približne 798 užívateľov, na druhé miesto 447 užívateľov a na tretí výsledok vyhľadávania klikne približne 237 užívateľov. Na tomto je veľmi pekne vidieť, aký je rozdiel medzi tým byť na treťom a prvom mieste vo výsledkoch vyhľadávania, nehovoriac o tom, aký je rozdiel medzi tým byť na jednom z prvých troch miest a tým, keď sa webová stránka nachádza na dané kľúčové slovo na druhej strane.

Presne z tohto dôvodu sú pozície vo fulltextových vyhľadávačoch veľmi dôležité. Lepšími pozíciami dostanete na svoju webovú stránku väčšie množstvo užívateľov a teda aj väčšie množstvo potenciálnych zákazníkov.

V súvislosti s týmto je nutné si uvedomiť, že v odvetví predaja kancelárskych stoličiek nie je jediným vyhľadávaným pojmom „kancelárske stoličky“ (toto platí pre všetky odvetvia), ale oveľa väčšie množstvo slov, ktoré zvyšujú potenciál predaja tohto produktu. Príklady kľúčových slov, ktoré sa spájajú s predajom kancelárskych stoličiek, spolu s ich vyhľadávanosťou, uvádzame v nasledovnom obrázku.

vyhľadávanosť zoznam kľúčových slov

V prípade, že nemáte uspokojivé množstvo objednávok cez vašu webovú stránku, neváhajte nás kontaktovať a my vám radi pomôžeme dostať sa na oči zákazníkov a rozbehnúť váš biznis naplno.