SEO konzultant (SEO špecialista) a náplň jeho práce

Napriek tomu, že väčšina ľudí nevie, čo pojem SEO konzultant, resp. SEO špecialista znamená, povedomie o tejto profesií, ale aj samotnej optimalizácií pre vyhľadávače kontinuálne stúpa. S pojmom SEO konzultant (SEO špecialista) sa najčastejšie stretávajú podnikatelia, ktorí chcú zlepšiť svoje celkové online podnikateľské výsledky vďaka lepším pozíciám vo fulltextových vyhľadávačoch, predovšetkým na Google. Poďme sa pozrieť na tieto pojmy bližšie.

Čo znamená skratka SEO a prečo je táto činnosť dôležitá?

Pred tým, ako si vysvetlíme pojem SEO konzultant, resp. SEO špecialista a náplň jeho práce, musíme objasniť, čo znamená prvá časť tohto pojmu, teda „SEO“. Skratka SEO v sebe skrýva anglicky pojem Search Engine Optimization, čo v preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Tá by sa dala jednoducho definovať ako proces zlepšovania pozícií vo fulltextových vyhľadávačoch, resp. prispôsobovanie webovej stránky, ako aj ďalších prvkov a aktivít algoritmu Google (a ďalším vyhľadávačom).

Prečo je SEO dôležité? Ako už bolo spomínané v predošlej časti, SEO slúži na zlepšenie celkových online podnikateľských výsledkov. Lepšie pozície znamenajú vyššiu návštevnosť a tá zase viac dopytov a konverzií. SEO patrí medzi najvýkonnejšie kanály a často býva práve tým najefektívnejším.

Kto je SEO konzultant a čomu sa venuje?

SEO konzultant, prípadne SEO špecialista je osoba, ktorá sa zaoberá optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO). Ide o odborníka, ktorý sa rozumie do fungovania fulltextových vyhľadávačov a dokáže zlepšovať pozície na užívateľmi vyhľadávané pojmy. Náplňou jeho práce je kontinuálne prispôsobovať webovú stránku (on-page SEO), ako aj ďalšie externé faktory (off-page SEO) algoritmu Google a zvyšovať návštevnosť danej webovej stránky.

SEO konzultant a SEO špecialista

V rámci svojej činnosti SEO konzultant vykonáva vstupné analýzy, väčšinou SEO audit alebo minimálne technickú a obsahovú SEO analýzu, ako aj analýzu kľúčových slov. Analýz môže byť samozrejme viac. Následne na základe týchto analýz odstraňuje zistené nedostatky a prispôsobuje kód, ako aj obsah tak, aby si webovú stránku Google (ako aj ďalšie vyhľadávače) spojil s konkrétnymi, užívateľmi vyhľadávanými pojmami. Následne SEO konzultant, resp. SEO špecialista vykonáva pravidelné kontroly a analýzy, aby mal istotu, že sa nič nepokazilo, resp. hľadá ďalší priestor na zlepšovanie.

Okrem toho musí SEO špecialista vykonávať aktivity mimo samotnej webovej stránky, pod čím sa prioritne myslí linkbuilding, teda budovanie spätných odkazov. Inými slovami, SEO špecialista získava na vašu webovú stránku odkazy z iných webov, ktoré sú tematické, ale zároveň aj dôveryhodné a silné.

Za čo nesie SEO špecialista zodpovednosť?

SEO špecialista, resp. SEO konzultant je zodpovedný za to, aby Google (ako aj ďalšie vyhľadávače) vyhodnocoval webovú stránku pozitívne a rástli tak jej pozície a zároveň nenastal problém, ktorý by spôsobil pád pozícií, čo sa žiaľ môže stať aj zo dňa na deň. Samozrejme, ani SEO konzultant nemôže strážiť všetky SEO signály (prvky, ktoré vyhľadávač v rámci svojho algoritmu vyhodnocuje) a pád je možný aj napriek tomu, že sa webovej stránke aktívne venuje (navyše existuje veľa príčin pádu, ktoré SEO konzultant, resp. SEO špecialista neovplyvní, ako napríklad výpadok hostingu alebo hacknutie stránky). Kvalitný SEO konzultant však dokáže rýchlo zareagovať, zistiť zdroj problému a eliminovať ho.

Ak máte aj vy záujem o dosiahnutie popredných pozícií na Google (ako aj ďalších vyhľadávačoch) a hľadáte skúseného SEO konzultanta, ktorý sa o to postará za rozumných podmienok, neváhajte sa obrátiť na nás. V našom tíme sú výhradne senior SEO špecialisti, ktorí majú dlhoročnú prax, agentúrne skúsenosti a ktorí dosahujú skutočné výsledky.