0915 221 750

Search form

Linkbuilding

Linkbuilding, alebo budovanie spätných odkazov predstavuje neodmysliteľnú súčasť a ťažiskovú aktivitu optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Ide o činnosť vykonávanú mimo webovej stránky (offpage SEO aktivitu), prostredníctvom ktorej je možné zlepšiť pozície vo výsledkoch vyhľadávania na želané, užívateľmi vyhľadávané kľúčové slová.

Cieľom linkbuildingu je:

 • Dlhodobo zvýšiť organickú návštevnosť webovej stránky
 • Zlepšiť mieru konverzií a výsledky webovej stránky
 • Zvýšiť povedomie o značke a produktoch spoločnosti

Prečo realizovať linkbuilding prostredníctvom nás

Odkazový profil budujeme prirodzene
Nepoužívame žiadne black-hat SEO techniky
Výsledky našej práce majú dlhodobú trvácnosť
Dosahujeme nadpriemerné výsledky v kratšom čase
Používame kvalitné zdroje spätných odkazov
Poskytujeme pravidelný reporting služieb

Pravidlá úspešného linkbuildingu:

 • Získavanie spätných odkazov zo silných, kvalitných a vierohodných zdrojov
 • Získavanie odkazov z tematicky rovnakých, resp. podobných webových stránok
 • Prirodzenosť odkazového profilu, pod ktorou rozumieme:
  • rovnováhu medzi pomerom dofollow a nofollow odkazov
  • rovnováha medzi pomerom odkazujúcich domén a spätných odkazov
  • rovnomerné rozloženie zdrojov odkazov
  • obmieňanie anchor textu
  • prirodzené rozloženie kvality a kvantity získaných spätných odkazov v čase

Cena budovania spätných odkazov je stanovená na základe výsledkov stratégie linkbuildingu, ako aj na základe rozpočtu potenciálneho zákazníka.

Mám záujem o Linkbuilding Kontaktovať

Využívané zdroje odkazov na linkbuilding:

Články na magazínoch a blogoch (dofollow)

Publikovanie PR článkov na silných a kvalitných magazínoch a blogoch patrí medzi základné a najdôležitejšie činnosti v rámci linkbuildingu

Odkazy z homepage magazínov a blogov (dofollow)

Získavanie spätných odkazov z domovskej stránky magazínov a blogov predstavuje taktiež dôležitú súčasť linkbuildingu

Odkazy zo spravodajských portálov (dofollow)

Spravodajské portály, ako napríklad joj.sk, zoznam.sk, noviny.sk, markiza.sk atď. predstavujú veľmi vierohodné a silné zdroje spätných odkazov, ktoré sa vo významnej miere podieľajú na úspešnej optimalizácií

Odkazy zo sociálnych sietí (nofollow)

Spätné odkazy zo sociálnych sietí, ako napríklad Google+, Twitter, Facebook atď. majú pri úspešnom linkbuildingu svoje stabilné miesto

Profily na katalógoch (dofollow aj nofollow)

Katalógy a odkazy z nich boli vždy dôležitou súčasťou linkbuildingu a aj v dnešnej dobe je nutné ich zahrnúť do procesu linkbuildingu

Články na web 2.0 (nofollow)

Web 2.0 predstavujú subdomény silných webových stránok, ako napríklad wordpress.com, tumblr.com atď. Tieto spätné odkazy zvyšujú vierohodnosť webovej stránky a taktiež im treba v rámci linkbuildingu venovať pozornosť

Články na PDF a PPT stránkach (nofollow)

Publikovanie článkov obsahujúcich spätný odkaz na webových stránkach určených na zdieľanie PDF a PPT materiálov predstavuje dôležitú súčasť linkbuildingu

Ďalšie zdroje spätných odkazov (dofollow aj nofollow)

Do tejto kategórie môžeme zaradiť diskusné fóra, komentáre pod článkami, broken linkbuilding, analýzu odkazového profilu konkurencie a umiestnenie odkazov na tie isté webové stránky a kontaktovanie partnerských webových stránok