0915 221 750

Search form

Copywriting

Kvalitné a originálne texty predstavujú dôležitú súčasť každej webovej stránky a internetovej predajne. Ide o faktor, ktorý predáva a ktorý je zároveň veľmi dôležitý aj z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

V ponuke našich služieb nájdete okrem písania textov na webové stránky a internetové obchody aj tvorbu meta názvov a popisov, ako aj alternatívnych popisov obrázkov. Inými slovami, postaráme sa o kompletné otextovanie vašej webovej stránky, resp. internetovej predajne.

Pri tvorbe textov sa zameriame na to, aby:

  • texty boli originálne a kvalitné (odborné)
  • gramaticky a štylisticky správne
  • ich obsah smeroval na cieľovú skupinu
  • neboli nudné, resp. upútali pozornosť návštevníka
  • aká by mala byť štruktúra vašej webovej stránky
  • sa texty okrem návštevníkov páčili aj vyhľadávačom

Súčasťou vypracovania kvalitných textov z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) je nutné vykonať analýzu kľúčových slov, ktorá priamo odhalí frázy, ktoré je vhodné v textoch (názvoch stránok, nadpisoch, popisoch atď.) zapojiť.

Mám záujem o copywriting Kontaktovať

Okrem komplexného otextovania webovej stránky, resp. internetovej predajne pre vás radi napíšeme aj článok na blog alebo magazín.