on-page SEO a off-page SEO

Hoci patrí optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) medzi najdôležitejšie a často krát aj najvýkonnejšie kanály v rámci online marketingu, mnohí podnikatelia ju stále neriešia, resp. o nej ani len nevedia. Ak chce byť firma v online prostredí úspešná, organická návštevnosť, resp. SEO návštevnosť je v dnešnej dobe absolútne nevyhnutná. V tomto článku sa budeme venovať definícií samotnej optimalizácie pre vyhľadávače a jej významu, ale aj jej hlavným pilierom, ktorými sú on-page SEO a off-page … Čítať viac

Skúsený SEO konzultant (SEO špecialista)

Napriek tomu, že väčšina ľudí nevie, čo pojem SEO konzultant, resp. SEO špecialista znamená, povedomie o tejto profesií, ale aj samotnej optimalizácií pre vyhľadávače kontinuálne stúpa. S pojmom SEO konzultant (SEO špecialista) sa najčastejšie stretávajú podnikatelia, ktorí chcú zlepšiť svoje celkové online podnikateľské výsledky vďaka lepším pozíciám vo fulltextových vyhľadávačoch, predovšetkým na Google. Poďme sa pozrieť na tieto pojmy bližšie. Čo znamená skratka SEO a prečo je táto … Čítať viac

Delenie SEO - onpage a offpage

SEO, resp. optimalizáciu pre vyhľadávače môžeme rozdeliť na dve základné časti, ktorými sú onpage SEO, teda úpravy na samotnej webovej stránke a offpage SEO, ktoré predstavuje aktivity realizované mimo webovej stránky. Obe tieto časti sú pri optimalizácií pre vyhľadávače veľmi dôležité a v podstate jedna bez druhej nemá veľkú šancu na úspech. Preto, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, resp. pozície vo fulltextových vyhľadávačoch, je nutné zamerať sa na onpage, ako aj offpage SEO.

čo je to SEO

S rastúcim podielom predaja na internete rastie aj počet konkurentov, ktorí sa snažia utrhnúť si časť trhového podielu a udržať si ho, resp. ho ďalej rozširovať na úkor ostatných, už etablovaných firiem v danom odvetví podnikania. S rastúcou konkurenciu na internete rastie aj význam online marketingu, teda propagácie podniku na internete za účelom oslovenia zákazníka skôr, ako tak urobí konkurencia.