0915 221 750

Search form

Teória SEO

Prostredníctvom tejto časti webovej stránky sa snažíme návštevníkom veľmi jednoducho vysvetliť základné pojmy, princípy a fungovanie SEO a náležitosti s ním spojené. Úlohou nie je zahrnúť návštevníka zbytočnou a komplexnou teóriou, ale vysvetliť mu pojmy, ktoré sa nachádzajú v iných častiach webovej stránky, ako aj definovať a vysvetliť fungovanie jednotlivých ponúkaných služieb.

Čo je to SEO?

SEO (Search Engine Optimization), alebo optimalizácia pre vyhľadávače predstavuje spôsob, akým sa vaša webová stránka dostane na popredné pozície vo vyhľadávačoch. Štatistiky Google ukazujú, že 80% kliknutí po vyhľadaní kľúčového slova alebo frázy smeruje na prvé 3 výsledky vyhľadávania, pričom na druhú stranu sa dostane len mizivé % hľadajúcich. Práve preto možno jednoducho konštatovať, že SEO predstavuje cestu, ako vašu webovú stránku na internete zviditeľniť a zabezpečiť tak jej vyššiu návštevnosť.

Ako funguje SEO?

SEO funguje na princípe odkazov (preklikov) z iných webových stránok na vašu webovú stránku, pričom tento odkaz býva často na konkrétne kľúčové slovo (napríklad „športové potreby“). V bežnom živote sa s nimi stretávate napríklad pri čítaní článkov, kde sa v texte nachádza farebne odlíšené slovo, resp. slovné spojenie, na ktoré sa dá kliknúť. Po kliknutí na toto slovo, resp. slovné spojenie sa Vám otvorí úplne iná webová stránka.

Čím viac odkazov na dané kľúčové slovo z iných webových stránok získate, tým vyššie by mala byť vaša webová stránka na dané kľúčové slovo vo vyhľadávačoch. Veľmi však záleží na tom, aká silná je webová stránka, z ktorej odkaz získavate, aká je na dané kľúčové slovo konkurencia, alebo na tom, či sa jedná o dofollow (odovzdáva časť svojej sily prostredníctvom odkazu), alebo nofollow odkaz (neodovzdáva žiadnu silu prostredníctvom odkazu).

Princíp fungovania SEO sa dá vysvetliť na príklade krabice džúsu, kde krabica predstavuje webovú stránku a džús predstavuje jej silu. Keď daná webová stránka odkáže na vašu webovú stránku prostredníctvom nejakého kľúčového slova, odovzdá časť tohto džúsu (tzv. Link Juice) vašej webovej stránke, a tak ju vytlačí na dané kľúčové slovo vyššie vo vyhľadávačoch. To, akú veľkú časť svojej sily daná webová stránka odovzdá tej vašej, záleží od celkového počtu odkazov z danej webovej stránky na iné (všetky ostatné). Jednoducho povedané, keď odkazuje len na vašu webovú stránku, odovzdáva jej celú svoju silu (100%), keď odkazuje na 3 webové stránky (z toho 1 je vaša), odovzdáva tej vašej 33%, keď odkazuje na 50 stránok (z toho je opäť 1 vaša), odovzdáva vašej webovej stránke 2% svojej celkovej sily (Link Juice).

SEO nefunguje na jednoduchom predpoklade, že keď máte viac odkazov na dané kľúčové slovo ako konkurencia, budete automaticky vo vyhľadávačoch pred ňou. Záleží tu na veľkom množstve ďalších faktorov, ako napríklad návštevnosť webovej stránky, čas strávený na webovej stránke, množstvo preklikov vykonaných na webovej stránke, kvalita textov na webe z hľadiska SEO, aktívne pridávanie obsahu na webovú stránku, alebo relevantnosť kľúčového slova pre obsah webu.

Čo je to PPC?

PPC je skratka odvodená od anglického Pay Per Click, čo v preklade znamená "plať za klik". PPC môžeme definovať ako platenú reklamu vo vyhľadávači Google, ktorá je umiestnená pred organickými výsledkami vyhľadávania (prirodzene usporiadané výsledky vyhľadávania), a tak umožňuje webovým stránkam figurovať na viditeľných pozíciách aj bez SEO optimalizácie. PPC predstavuje spôsob, akým môžu aj začínajúce webové stránky okamžite získať návštevníkov.

Ako funguje PPC reklama?

PPC reklama funguje na princípe „plať za klik“, čo v podstate znamená, že platíte až vtedy, keď na vašu reklamu vo vyhľadávači Google niekto klikne. Kliknutím na vašu reklamu vo vyhľadávači Google presmeruje vyhľadávajúceho priamo na vašu webovú stránku.

Z technického hľadiska PPC reklama funguje tak, že si nastavíte cenu za kliknutie na konkrétne kľúčové slovo (napríklad 0,24€ za klik na kľúčové slovo „športové potreby“). Následne, keď niekto vyhľadá prostredníctvom vyhľadávača Google dané kľúčové slovo a klikne na vašu reklamu, z vášho rozpočtu na PPC reklamusa strhne nastavená suma za klik na reklamu s daným kľúčovým slovom. Keď sa váš celkový rozpočet dostane na nulu, vaša reklama vo vyhľadávači Google zmizne.

Vo vyhľadávači Google sa samozrejme zobrazuje obmedzený počet reklám na jednotlivé kľúčové slová, a to maximálne 4 na hornej, ako aj na dolnej časti jednotlivých strán. PPC však nefunguje na jednoduchom predpoklade, že s vyššou cenou za klik ako má konkurencia dosiahnete prvé miesta (aj keď je to najdôležitejší faktor). Záleží tu na veľkom množstve ďalších faktorov, ako napríklad kvalita nastavenia PPC kampane alebo podoba URL adries.

SEO optimalizácia

Proces dosahovania popredných pozícií vo vyhľadávačoch na jednotlivé kľúčové slová. Jej cieľom je zvýšiť návštevnosť webovej stránky.

Kľúčové slovo

Slovo, alebo slovné spojenie, ktoré je predmetom SEO optimalizácie. Ide o slová, resp. slovné spojenia, ktoré sú užívateľmi vyhľadávané prostredníctvom jednotlivých vyhľadávačoch (Google, Bing atď.). Na ich určenie sa používa analýza kľúčových slov.

„Longtail“ kľúčové slovo

Kľúčové slovo skladajúce sa z viacerých slov (letné modré šaty na pláž)

Analýza kľúčových slov

Proces skúmania potenciálnych kľúčových slov na SEO optimalizáciu alebo PPC kampaň. Jej úlohou je nájsť slová, resp. frázy, ktoré sa vo vyhľadávačoch vyhľadávajú a ktoré sú relevantné vášmu predmetu podnikania.

Odkaz (link)

Preklik z jednej webovej stránky na druhú, zvyčajne v podobe konkrétneho slova alebo slovného spojenia. Odkaz z východiskovej webovej stránky na cieľovú webovú stránku môže byť dofollow, alebo nofollow.

Dofollow odkaz

Odkaz, ktorý odovzdáva, resp. prepúšta časť sily východiskovej webovej stránky cieľovej webovej stránke a tak zvyšuje jej pozície na jednotlivé kľúčové slová vo vyhľadávačoch.

Nofollow odkaz

Odkaz, ktorý neodovzdáva, resp. neprepúšta žiadnu silu východiskovej webovej stránky cieľovej webovej stránke. Nofollow odkaz je vhodný na diverzitu a vyrovnanie pomeru medzi dofollow a nofollow odkazmi.

Externé odkazy

Kvalitné odkazy z iných webových stránok, ktoré nie sú v našej správe, ale na ktoré máme za poplatok možnosť pridať článok s odkazom. Tieto odkazy sa používajú ako doplnok k našej PBN databáze, resp. v prípade, keď klient našu súkromnú PBN databázu vyčerpá. Cena týchto odkazov je rôzna. Medzi externé odkazy patria napríklad blogy, portály, magazíny, správy, reklamné weby atď.

Linkbuilding

Časť SEO optimalizácie, resp. proces vytvárania odkazov z iných webových stránok na vašu webovú stránku, prostredníctvom ktorých sa dosahujú lepšie pozície vo vyhľadávačoch.

PBN

Private Blog Network (PBN) predstavuje súkromnú databázu silných a kvalitných webových stránok pod našou správou, na ktoré pridávame odkazy pod plnou kontrolou všetkých premenných. Pojem PBN zastrešuje celkovo 16 typov webových stránok, ako napríklad Business Listing Site, E-book, Product Listing Site, Social profiles a mnoho ďalších, na ktoré umiestnime odkaz na váš web/e-shop.

Doména

Názov webovej stránky (www.cokolvek.sk). Pod klasickým pojmom doména sa rozumie doména prvej (.sk) a druhej (cokolvek) úrovne.

Link Juice

Sila odkazu, resp. sila, ktorá jeodvzdávaná východiskovou webovou stránkou cieľovej webovej stránke prostredníctvom odkazu. Táto sila (link juice) spôsobuje rast pozícií cieľovej webovej stránky vo vyhľadávačoch.

Subdoména

Rozšírenie doménového názvu o ďalšiu (tretiu) úroveň, resp. „poddoménu“ existujúcej domény (www.nieco.cokolvek.sk).

Meta title

Názov webovej stránky, resp. názov jej jednotlivých častí, ktorý sa zobrazí ako výsledok vyhľadávania cez vyhľadávače.

Odkazujúce (referujúce) domény

Všetky domény, ktoré odkazujú na vašu webovú stránku.

Meta description

Popis webovej stránky, resp. popis jej jednotlivých častí, ktorý sa zobrazí ako výsledok vyhľadávania cez vyhľadávače.

Black hat SEO

Zakázané techinky v oblasti SEO. Ich používanie vedie k penalizácií alebo úplnej eliminácií webovej stránky z vyhľadávačov.

CMS

Redakčné systémy webových stránok. Umožňujú menej technicky zdatnému užívateľovi spravovať obsah webovej stránky. CMS sú napríklad WordPress, Drupal, alebo Joomla.

Indexovanie webových stránok

Proces ukladania jednotlivých častí webovej stránky vo vyhľadávači. Indexovaním sa webová stránka zobrazí vo vyhľadávači. V opačnom prípade pre daný vyhľadávač neexistuje a daná webová stránka je nenájditeľná.

Ogranické výsledky vyhľadávania

Ide o neplatené, prirodzene zoradené výsledky vyhľadávania, ktoré sa zobrazia, pretože sú relevantné vyhľadávaným pojmom. Organické výsledky vyhľadávania sa nachádzajú pod PPC reklamou a môžu byť ovplyvnené SEO optimalizáciou.

A/B testovanie

Metóda na porovnávanie dvoch alebo viacerých variantov s cieľom určiť, ktorý produkuje najväčšiu mieru konverzie, resp. dosahuje najlepšie výsledky. A/B testovanie sa používa napríklad pri landing page alebo reklame.

On-page SEO audit

Interná analýza webovej stránky, ktorá zahŕňa napríklad kontrolu meta titles a meta descriptions, kontrolu URL adries,skúmanie štruktúry kódu analyzovaniej webovej stránky alebo správnosť jejnačítania. On-page SEO audit sa zaoberá samotnou webovou stránkou a jej vnútornou štruktúrou.

Landing Page

Cieľová stránka, na ktorú sa užívateľ dostane po kliknutí na nejaký odkaz alebo reklamu.

Off-page SEO audit

Externá analýza webovej stránky, ktorá zahŕňa napríklad skúmanie odkazov smerujúcich na analyzovanú webovú stránku, skúmanie pozícií vo vyhľadávačoch alebo kontrolusprávnosti indexovania analyzovanej webovej stránky. Off-page SEO audit sa zaoberá vonkajšími faktormi ovplyvňujúcimi analyzovanú webovú stránku.

Copywriting

Predstavuje písanie článkov na konkrétnu tému, prevažne na reklamné a propagačné účely.