0915 221 750

Search form

O nás

Sme firma zaoberajúca sa najmä SEOm a komplexným online marketingom, ale aj dizajnom a tvorbou webových stránok, aplikácií a loga. Našim hlavným poslaním je propagácia klientov na internete za účelom zvýšenia návštevnosti ich webovej stránky.

Naše portfólio služieb však zahŕňa aj ďalšie činnosti, ktoré priamo podporujú náš hlavný cieľ- úspešnú propagáciu klienta na internete, ako napríklad PPC alebo Facebook kampaň.

Všetky činnosti sa snažíme vykonávať s maximálnou odbornosťou a od konkurencie sa chceme odlíšiť najmä priateľským a korektným prístupom ku klientovi, ktorého spokojnosť je na prvom mieste. Naše služby sa snažíme neustále zdokonalovať a aktualizovať tak, aby sme svojim klientom ponúkli vždy to najlepšie, čo je v naších silách.

Plne si uvedomujeme, že podnikateľmi v online prostredí sú prevažne bežní ľudia s obmedzeným rozpočtom, ktorí podnikajú s cieľom presadiť sa a dosiahnuť zisk. Preto sa snažíme vo všetkých smeroch prispôsobiť tak, aby sme im pomohli tento cieľ dosiahnuť.